Składki i opłaty

Składki i opłaty

  1. Składka na rok 2019 to 400 zł plus 4 obowiązkowe starty (pistolet) 120 zł razem 520 zł.
    Za konkurencje karabinowe nie pobieramy startowego przy opłacie składki rocznej.
  2. Wpisowe od nowo przyjętych członków 500 zł plus składka roczna plus 10 zł legitymacja członka klubu.
  3. Danina na imprezy klubowe 30 zł.
  4. Przygotowanie i szkolenie nowych członków starających się o pozwolenie na zakup i posiadanie broni, które dopuszcza do egzaminu na patent strzelecki 300 zł plus amunicja (nie obejmuje opłaty za egzamin).

UWAGA
Konto na przedłużenie licencji
76 1610 1133 2003 0077 9355 0004
SGB Bank SA DWÓR-GRUNWALDZKI


Składki i startowe

Strzelecki Klub Sportowy – Dwór Grunwaldzki
ul. Grunwaldzka 3
60-780 Poznań
74 1610 1133 0077 9355 2000 0001
[SGB – Bank S.A. III Oddział w Poznaniu]