Klub

Zarząd

Prezes
Witold
Knychała
Wiceprezes
Jerzy
Strzelewicz
Wiceprezes
Piotr
Szmyt
Sekretarz
Julita
Borek
Skarbnik
Marek
Kowalczyk
Członek
Robert
Kobylanek
Członek
Paweł
Szwarc

Kadra trenerska

Przemysław
Szemraj
Jerzy
Strzelewicz
Julita
Borek
Bartłomiej
Koczara
Magdalena
Żurczak
Zuzanna
Suliburska

Dokumenty
i regulaminy