Sprawozdanie nr 2

Zachęcamy do zapoznania się z drugim sprawozdaniem z wykonanych prac w Forcie IX. Wszystkim dotychczas zaangażowanym serdecznie dziękujemy! Chętnych do pomocy w działaniach na rzecz naszej nowej strzelnicy kulowej prosimy o kontakt z p. Jurkiem Strzelewiczem. Sprawozdanie numer 2

Sprawozdanie nr 1

Poniżej załączone jest pierwsze sprawozdanie z działań poczynionych na forcie IX, gdzie powstaje nasza strzelnica kulowa. Wszyscy chętni do pomocy w działaniach i pracach proszeni są o kontakt z Jurkiem Strzelewiczem – tel. 601 708 040. Sprawozdanie numer 1