Strzelnica Poznań – Strzelecki Klub Sportowy – Dwór Grunwaldzki

 W związku z pandemią koronawirusa w dniu 18.03.2021 r. Zarząd Klubu WKS Grunwald zdecydował o odwołaniu m.in. zawodów SKS Dworu Grunwaldzkiego planowanych na 27.03.2021 r. 

REGULAMIN I ZAPISY NA ZAWODY 2021

WSZYSCY CHĘTNI DO UDZIAŁU W NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH – 13.03.2021 r. – „Ćwicz oko i dłonie w ojczyzny obronie” – PROSZENI SĄ O WPISANIE SIĘ W HARMONOGRAM GODZINOWY I PRZESTRZEGANIE GO W DNIU ZAWODÓW – w związku z epidemią koronawirusa nie możemy pozwolić na gromadzenie się zawodników na korytarzach strzelnicy.

ZAPISY NA NAJBLIŻSZE ZAWODY przyjmuje telefonicznie codziennie w godz. 16 – 20 do dnia 12.03.2021 r. kol. Jerzy Strzelewicz – tel. 601 708 040.

Cel zawodów:

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych grupach strzelań.

Organizator:
Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” Poznań, Licencja PZSS L-1110

Współorganizator:
Dwór Grunwaldzki Poznań, Licencja PZSS L-1094

Miejsce zawodów:
Strzelnica WKS „GRUNWALD”, Poznań, ul. Saperska 48, 61-493 Poznań

Terminy zawodów:

Zawody ujęte są w kalendarzu sportowym WZSS na rok 2021

Konkurencje:

 • Pistolet sportowy 20 strzałów (Psp20)
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (Pcz20) oburącz lub z jednej ręki alternatywnie
 • Karabin pneumatyczny 20 strzałów stojąc (Kpn20)

Przebieg konkurencji:

 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki oraz alternatywnie oburącz, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m
 • Pistolet sportowy 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m
 • Karabin pneumatyczny 20 strzałów, (dowolna ilość strzałów próbnych do 2 tarcz i 20 strzałów ocenianych do 4 tarcz w czasie 40 minut) postawa stojąca, tarcze do strzelań karabinowych 10 m.

Uczestnictwo:
Zawodnicy posiadający aktualne licencje zawodnicze PZSS .

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.
W konkurencji Pistolet centralnego zapłonu jeden protokół z podziałem na strzelających oburącz oraz z jednej ręki – wybór należy zdeklarować przed startem na etapie rejestracji (współorganizator nie przewiduje możliwości strzelania w obu postawach).

Zgłoszenia:
Telefonicznie do dnia 12.03.2021 r. w godz. 16 – 20 – Kierownik Zawodów – Jerzy Strzelewicz – tel. 601 708 040.

Koszty uczestnictwa:

 • Startowe w konkurencjach kulowych 30 zł za osobostart,
 • Startowe w konkurencjach pneumatycznych 20 zł za osobostart

Broń i amunicja:
Broń i amunicja własna lub klubowa na zasadach Współorganizatora.

Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem w oparciu o przepisy PZSS i ISSF


1% NA SPEŁNIANIE STRZELECKICH MARZEŃ!

Zwracamy się z gorącą prośbą o przekazanie naszemu klubowi „Dworu Grunwaldzkiemu” 1% podatku PIT.  Jesteśmy podopiecznymi Fundacji Studenckiej „Młodzi-Młodym”, dzięki której możemy dostać wpłaty w ramach akcji 1% – tutaj link do naszego profilu na stronie fundacji: https://fsmm.pl/9920/strzelecka_pasja

W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy spróbować takiej opcji wsparcia naszej działalności – sami nie wiemy co z tego wyjdzie, ale wierzymy, że z pomocą naszych Przyjaciół – czyli m.in. Państwa! – będzie z tego coś dobrego!

Aby środki do nas trafiły prosimy wpisać poniższe dane:

KRS: 0000270261
Cel szczegółowy: SKS Dwór Grunwaldzki 9920 

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą dot. składek i innych opłat w 2021 roku.

Życzenia Świąteczno – Noworoczne 2020  W związku z epidemią koronawirusa wszystkie zawody klubowe w roku 2020 zostały odwołane! 

REGULAMIN ZAWODÓW 2020

WSZYSCY CHĘTNI DO UDZIAŁU W NAJBLIŻSZYCH ZAWODACH – JESIEŃ 2020 – PROSZENI SĄ O WPISANIE SIĘ W HARMONOGRAM GODZINOWY I PRZESTRZEGANIE GO W DNIU ZAWODÓW – w związku z epidemią koronawirusa nie możemy pozwolić na gromadzenie się zawodników na korytarzach strzelnicy.

ZAPISY NA NAJBLIŻSZE ZAWODY (Jesień 2020) zostały zamknięte.

HARMONOGRAM STARTÓW – JESIEŃ 2020

Cel zawodów:

 • Popularyzacja strzelectwa sportowego,
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich,
 • Wyłonienie zwycięzców w poszczególnych grupach strzelań.

Organizator:
Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” Poznań, Licencja PZSS L-1110

Współorganizator:
Dwór Grunwaldzki Poznań, Licencja PZSS L-1094

Miejsce zawodów:
Strzelnica WKS „GRUNWALD”, Poznań, ul. Saperska 48, 61-493 Poznań

Terminy zawodów:

 • 12.09.2020 (sobota) 10:00–15:00 – IV Memoriał Edmunda Formanowicza
 • 19.09.2020 (sobota) 10:00–15:00 – Puchar Prezesów SKS Dwór Grunwaldzki
 • 24.10.2020 (sobota) 10:00–15:00 – Jesień 2020-zawody z cyklu wiosna-jesień
 • 14.11.2020 (sobota) 10:00–15:00 – Klubowe Zawody Rankingowe
 • 05.12.2020 (sobota) 10:00–15:00 – Mikołajkowe Strzelanie
 • 19.12.2020 (sobota) 10:00–15:00 – Zawody „Spotkanie Opłatkowe”

Zawody ujęte są w kalendarzu sportowym WZSS na rok 2020

Konkurencje:

 • Pistolet sportowy 20 strzałów (Psp20)
 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów (Pcz20) oburącz lub z jednej ręki alternatywnie
 • Karabin pneumatyczny 20 strzałów (Kpn20)

Przebieg konkurencji:

 • Pistolet centralnego zapłonu 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki oraz alternatywnie oburącz, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m
 • Pistolet sportowy 20 strzałów, (seria próbna 5 strzałowa i 4 serie oceniane 5 strzałowe w czasie po 5 minut na serię), postawa stojąca z jednej ręki, tarcze do strzelań pistoletowych dokładnych na 25 m
 • Karabin pneumatyczny 20 strzałów, (dowolna ilość strzałów próbnych do 2 tarcz i 20 strzałów ocenianych do 4 tarcz w czasie 40 minut) postawa stojąca, tarcze do strzelań karabinowych 10 m.

Uczestnictwo:
Zawodnicy posiadający aktualne licencje zawodnicze PZSS .

Klasyfikacja:

Klasyfikacja indywidualna w każdej konkurencji.
W konkurencji Pistolet centralnego zapłonu jeden protokół z podziałem na strzelających oburącz oraz z jednej ręki – wybór należy zdeklarować przed startem na etapie rejestracji (współorganizator nie przewiduje możliwości strzelania w obu postawach).

Zgłoszenia:
W dniu zawodów od 10:00 do 14:30

Koszty uczestnictwa:

 • Startowe w konkurencjach kulowych 30 zł za osobostart,
 • Startowe w konkurencjach pneumatycznych 20 zł za osobostart

Broń i amunicja:
Broń i amunicja własna lub klubowa na zasadach Współorganizatora.

Postanowienia końcowe:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z powyższym regulaminem w oparciu o przepisy PZSS i ISSF

Składki i startowe

Strzelecki Klub Sportowy – Dwór Grunwaldzki
ul. Grunwaldzka 3
60-780 Poznań
74 1610 1133 0077 9355 2000 0001
[SGB – Bank S.A. III Oddział w Poznaniu]


 

  UCHWAŁA 1/2020 

 

 


 

Przypominamy, że z końcem roku musieliśmy opuścić obiekt przy ul. Grunwaldzkiej 3.

W związku z tym dyżur pana Jurka Strzelewicza odbywa się w każdy wtorek w godz. 16:00-18:00 w biurze przy ul. Starołęckiej 36 (w Centrum Sportowych Organizacji Pozarządowych), pokój nr 104 (pierwsze piętro).

Wszystkie kwestie związane ze składkami  i licencjami prosimy załatwiać w tym terminie. 


UWAGA SĘDZIOWIE !!!

Wszyscy sędziowie, którzy chcą brać udział w zawodach do końca 2019 r. proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do Klubu i poinformowanie, w których zawodach będą chcieli brać udział. Należy przygotować aktualną Licencję PZSS wraz z numerem.

Komplet informacji (Imię, Nazwisko, jakie zawody, telefon, nr licencji) prosimy kierować do kol. Wojciecha Peisert pod adres: [email protected]


UWAGA !!! NOWE ZASADY PRZECHOWYWANIA BRONI 2019 !!!

W dniu 29 września 2019 r. mija pięcioletni termin dany nam przez aktualnie obowiązującą Ustawę o broni i amunicji (wraz z towarzyszącymi jej rozporządzeniami wykonawczymi), na dostosowanie się do nowych przepisów dotyczących przechowywania posiadanej broni i amunicji. Strzelcy, którzy spełniają jednocześnie oba poniższe warunki, czyli:

 • Posiadali pozwolenie na broń palną przed dniem 30.09.2014 r. i posiadają je do dzisiaj,
 • Dysponują co najmniej jedną jednostką broni palnej, wpisaną w Legitymację posiadacza broni.

Powinni uważnie zapoznać się z poniższą informacją. Od dnia 29 września 2019 r. mamy obowiązek:

 • przechowywać broń i amunicję w szafach spełniających wymogi klasy S1 według normy PN-EN 14450 (UoBiA art. 32 ust 2, Dziennik Ustaw Poz. 1224 §5.1),
 • posiadać potwierdzenie tego faktu poprzez posiadanie odpowiedniego certyfikatu wydanego przez IMP w Warszawie (Dziennik Ustaw Poz. 1224 §7).

Wobec osób, które nie zastosowały się do powyższych zasad, Policja może wystąpić z wnioskiem o cofnięcie pozwolenia na broń palną. Policja przeprowadzając kontrolę przechowywania broni u strzelca sportowego sprawdzać będzie powyższy certyfikat, a jego ewentualny brak odnotowywać w raporcie do Komendanta Wojewódzkiego Policji.


Składki i startowe

Strzelecki Klub Sportowy – Dwór Grunwaldzki
ul. Grunwaldzka 3
60-780 Poznań
74 1610 1133 0077 9355 2000 0001
[SGB – Bank S.A. III Oddział w Poznaniu]

UCHWAŁA nr 3/2018


UWAGA PRZEDŁUŻENIE LICENCJI!!!

WNIOSKI TYLKO ELEKTRONICZNE POPRZEZ PZSS

Konto na przedłużenie licencji
76 1610 1133 2003 0077 9355 0004
SGB Bank SA DWÓR-GRUNWALDZKI

Potwierdzenie zapłaty za przedłużenie wniosku wysyłamy na: [email protected]

 


Zacznij uprawiać strzelectwo sportowe !!!

Masz chęci ? Chciałbyś osiągnąć sukces sportowy ? A może lubisz broń lub militaria ?

Przyjdź do nas na trening i zacznij przygodę ze strzelectwem sportowym !

Musisz chcieć! – My nauczymy Cię strzelać !

Sukces w sporcie jest nierzadko kwestią czasu i jakości wykonanej pracy !

Strzelnica Poznań Dwór Grunwaldzki

Strzelnica Poznań Pardini

Strzelecki Klub Sportowy – „Dwór Grunwaldzki” to jedna z nielicznych w Poznaniu organizacji sportowych zajmującą się szkoleniem dzieci i młodzieży w Strzelectwie Sportowym. Specjalizujemy się w treningach w zakresie wszystkich olimpijskich konkurencji pistoletowych.  Strzelectwo sportowe to nasza pasja, a strzelania z broni krótkiej to ogromna część naszego życia.
Poznań jest miastem, które zasługuje na mocny ośrodek sportu strzeleckiego.
Dążąc do upowszechnienia wśród młodzieży możliwości uprawiania strzelectwa sportowego, ogłaszamy nieustanny nabór do naszej sekcji młodzieżowej. Wystarczy przyjść na naszą strzelnicę i wykazać chęć rozpoczęcia treningów. Chęć jest najważniejsza, bez Niej nie będzie nawet marzenia o sukcesie. Jeśli chcecie się przekonać czy strzelectwo Was wciągnie, zapraszamy na trening ! 

W trakcie naszych treningów najważniejsze jest bezpieczeństwo i zdrowie zawodników.
Szkolenie rozpoczynamy od podstaw techniki strzelania stopniowo włączając kolejne istotne elementy.
Zazwyczaj początek to strzelania precyzyjne z broni pneumatycznej, później w miarę opanowania techniki i bezpiecznego posługiwania się sprzętem przechodzimy do strzelań z broni palnej i strzelania konkurencji szybkich.


Strzelnica Poznań Pardini

Strzelamy z pistoletów bo: są tańsze, łatwiejsze w obsłudze, mniejsze, lżejsze, poręczniejsze, a konkurencje pistoletowe ze względu też na dynamiczny charakter są atrakcyjniejsze dla widza i samego zawodnika.
Nasza broń to najbardziej precyzyjne pistolety używane przez najlepszych zawodników na świecie!


Naszą siedzibą, miejscem większości treningów jest strzelnica położona w centrum miasta Poznań,  przy ulicy Grunwaldzkiej 3.

Strzelectwo Sportowe jest mało znaną w Polsce dyscypliną… a szkoda!

Za sprawą między innymi Renaty Mauer i Sylwii Bogackiej mamy obfity w niej dorobek medalowy z ważnych zawodów światowych i Igrzysk Olimpijskich. Strzelectwo daje szansę osiągania sukcesów rozpoczynając jego uprawianie nawet w stosunkowo późnym wieku. Może być uprawiane przez bardzo wiele lat bez uszczerbku na zdrowiu i nadmiernego eksploatowania ciała.
Ważne jednak jest to, że wymaga wytrwałości i swoistej pasji!!!

Kontakt

Dwór Grunwaldzki – Strzelecki Klub Sportowy

ul. Starołęcka 36
61-361 Poznań
Tel. 601 70 80 40
Regon: 634590108 | NIP: 779-225-18-61

Szkolenie młodzieży – Przemysław Szemraj – tel. 515 71 06 08

Treningi sekcji młodzieżowej odbywają się na strzelnicy pneumatycznej, która mieści się w Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych przy ul. Starołęckiej 36.

Godziny otwarcia:

Pn-Pt 16:00-20:00 [prosimy o rezerwacje w godzinach 18:00-20:00]

Umawianie terminów na strzelanie komercyjne:

Jerzy Strzelewicz:  601 70 80 40 [email protected]